آخرین وضعیت سهمیه بندی بنزین

1,039
مجری: وحید ذاکری عناوین: 1- ثبت نام طرح ملی مسکن تا آذر 2- جشن تولد روحانی در هوا 3- کمبود انسولین در داروخانه ها 4- سهمیه بندی بنزین از هفته آینده 5- آروزهای جالب دانش آموزان مناطق محروم 6- شیرها روزی چند کیلو گوشت می خورند؟
pixel