آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار endnote

44,489

آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار endnote ضبط و تدوین: حسن رسولی برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این نرم افزار به کتاب" اصول رفرنس نویسی با نرم افزار Endnote" تالیف اینجانب که در انتشارات اثار سبحان به چاپ رسیده است مراجعه فرمایید با تشکر

u_3493067

u_3493067

9 ماه پیش
عالی