شومینه الکلی Hotbox پلانیکا

379
تکنولوژی سوخت بخار الکل (عدم تماس شعله و الکل)، میکروپروسسورهای پیشرفته ایمنی که هنگام زلزله و نشتی شومینه را خاموش می کند، دارای پمپ اتوماتیک جهت پر کردن مخزن http://planikafires.ir
pixel