سفر معاونین وزیر به استان اردبیل

52

سفر معاونین وزیر خانم فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان خانم محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان آقای احمدیان معاون فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان

ardebil.tv
ardebil.tv 1 دنبال کننده