مواد غذایی تراریخته ، فاجعه قرن اخیر

71
امروزه در ایالات متحده ی آمریکا ، انسان ها به صورت ناخواسته وارد بزرگترین آزمایش انسانی شده اند. آن ها روزانه از غذاهای ژنیتکی و اصلاح شده تغذیه می کنند. این مستند کشف پدری از تغذیه غذاهای ژنیتکی در مورد رابطه با ۳ فرزندش را توضیح می دهد. هنوز هم برای درمان این سیاره، تغذیه ی سالم دنیا و پایداری در زندگی زمان است. این مستند را در سایت سینمامارکت ببینید: https://www.cinemamarket.ir/p/3ec1
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel