محمد بهمن بیگی: بنیان گذار آموزش و پرورش عشایری ایران

232

زنده یاد مرحوم #بهمن_بگی قبل از مرگ محمد بهمن بیگی (تولد ۲۶ بهمن ۱۲۹۸ درگذشت ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹نویسندهٔ ایرانی و بنیان گذار آموزش و پرورش عشایری در ایران بود.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.7 هزار دنبال کننده