چرا زور سازمان تعزیرات به شرکتهای لبنی نمی رسد؟!

307

صحبتهای سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده