داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

پیام ویدیویی طهمورث صحبت زاده، برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی

48
طهمورث صحبت زاده، برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی: هر وقت بیایی تاج سرهستی / مادر از پا افتاده و نگران توست طهمورث صحبت زاده، خطاب به برادر اسیر خود در فرقه رجوی گفت: داداش جان، لطفا بیا پیش ما و ما را از نگرانی رها کن، هر وقت هم بیایی تاج سرهستی.
فراق 89 دنبال کننده
pixel