داغترین‌ها: #Copa America 2019

گزارش افتتاح مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار دانشکده ولیعصر(عج)

91

گزارش افتتاح مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار دانشکده ولیعصر(عج) و راه اندازی کارگاه اموزشی تولیدی رشته صنایع غذایی