گزارش افتتاح مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار دانشکده ولیعصر(عج)

119
گزارش افتتاح مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار دانشکده ولیعصر(عج) و راه اندازی کارگاه اموزشی تولیدی رشته صنایع غذایی
pixel