روی سیستم من کار می کرد!(CI/CD)

2,181

سخنرانی حامد ایروانچی در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با عنوان روی سیستم من کار می کرد!(CI/CD)

pixel