فیلم سینمایی شعله در باد با زیرنویس فارسی

1,082

شوکا دختر نوجوان گیلانی است او به همراه مادرش حیران در روستای کوچک چیچا زندگی می کند. حیران زن سرسختی است که زبان تندوتیزی دارد او شدیداً مخالف رفتن شوکا به مدرسۀ شبانه روزی است اما بااین وجود شوکا مصر است که به مدرسه برود و تحصیلات خودش را ادامه دهد، دوری از خانواده و محیط جدید برای شوکا و دوستانش تجربیات متفاوتی به همراه دارد... 4517