فرونشست زمین در کبودراهنگ همدان

4,464
شبکه خبر- 28 مرداد 97- 20:00 | فرونشست زمین در کبودراهنگ همدان. گفته شده است علت ایجاد فروچاله ها، برداشت بی رویه آب های زیرزمینی است.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel