پیشگیری اورژانسی از بارداری

393

روش اورژانس جلوگیری از بارداری روشی است كه زنان در صورتی که از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمی کنند و یا موردی برایشان پیش آمده که احتمال بارداری ناخواسته پس از تماس جنسی را ایجاد کند، با استفاده از آن می توانند از بارداری جلوگیری كنند.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده