تحلیل تکنیکال آتی زعفران نگین

740

تحلیل تکنیکال آتی زعفران نگین تحلیلگر: هاشم دولفقاری 98/06/27 کارگزاری فارابی