نحوه آماده کردن کباب کرمانشاهی روی منقل

988

جای شما بودم امشب لوازم رو پک می کردم و میومدم کرمانشاه. قیمت : ٩٠هزار تومان. آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، دنده کبابی پرستو تلفن:۰۹۱۸۳۳۲۶۱۶۳

مسترتیستر
مسترتیستر 550 دنبال کننده