ازمون اسفند سخته یا اسون؟

89
22mabhas 10 دنبال‌ کننده
برای کسب نتیجه ای که انتظارش رو دارید باید به اندازه اهمیت اون نتیجه تلاش کنید ، صحبت از کلیات نیست منظور از تلاش این نیست که ساعت ها در طی روز و یا هفته مطالعه داشته باشید ، بلکه هر چند وقتی که برای مطالعه اختصاص میدید باید درست و با بازده بالا باشد
22mabhas 10 دنبال کننده
pixel