حریف رهبر معظم انقلاب نمی شوند

3,454

هشت سال دفاع مقدس به عنوان برگ زرینی در تاریخ ملت ایران هیچگاه از بین نمی رود / برای آمریکا سخت است که با این همه امکانات و لابی جهانی، حریف رهبر معظم انقلاب به عنوان یک عالم فرهیخته مجاهد نمی شوند