قصه خوش کوچ - دندانپزشکی

3,767

خدمات دندانپزشکی برای عشایر، به راحتی قابل دسترس نیست. از این رو، ما با رسیدگی به سلامت و درمان مشکلات دهان و دندان گامی موثر در ارتقای سلامت عشایر برداشتیم.

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel