نظر سنجی در باره اردوی گرگان- بهار 96

213
دیدن طبیعت زیبا ، آبشار و جنگل های کمتر دست خورده گرگان و اطراف آن خاطرات فراموش نشدنی برای همگان به جا گذاشت.
pixel