تصاویری از محل سقوط مرگبار اتوبوس در گردنه گدوک

503
تصاویری از محل حادثه سقوط اتوبوس در محور
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel