کشف استعداد | علی میرصادقی

867

طبق عقیدۀ افلاطون، انسان ها با توانایی ها و مهارت های منحصر به فردی به دنیا میان که از ابتدا و در بدو تولدشون توی وجودشون نهاده شده بوده. اما ارسطو دیدگاه متفاوتی ارائه کرد، این که یادگیری و تمرین زیاد، ممارست و پشتکار و تکرار می توانند مهارت آفرینی کنند. این ویدیو بخشی از سریال سی روز تا پیروزی می باشد که با متد CBT ساخته شده و شالوده 165 کتاب می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این سریال عدد 35 را به 3000909030 پیامک کنید.