توانمندی شرکت جمکو در تولید الکتروموتور های فوق سنگین برای اولین بار در ایران

4,164

گزارشی از توانمندی شرکت جمکو در ساخت الکتروموتورهای فوق سنگین صنایع مادر برای نخستین بار در ایران/الكتروموتور فوق سنگین شركت جمكو جایگزین الكتروموتور امریكایی شد.

جمکو
جمکو 1 دنبال کننده