آموزش فیلتر نویسی در بورس و کاربرد های آن در بورس تهران

935

فیلترنویسی ابزاری برای تسلط بیشتر بر معاملات فیلتر نویسی در سایت بورس پرکاربردترین فیلتر بورس راهنمای دیده بان بازار فیلتر نویسی بورس فیلترهای آسان بورس فیلتر الگوی ساعت آموزش بورس کاری از کانال هوش فعال

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel