نگاهی نو و کامل تر به خلقت(۸): مراحل دوم و سوم انشاء آدم (ع)

554
سلسله مباحث سیر_خلقت_حضرت_آدم_ع | سخنران: دکتر کیوان مجیدزاده | جلسه_هشتم: مراحل دوم و سوم انشاء آدم (ع) | صراط عشق serateshgh.com
pixel