عبارتهای ممنوعه ؛ تکنیکهای بازاریابی تلفنی

671

علی محمدی موسس وبسایت تله بازاریابی در این ویدئو آموزشی درس میدهد که : در مذاکرات تلفنی چه عبارتهایی را به کار نبریم !! www.telebazaryabi.com