اگر انقلابی گری معادل تندروی است پس من تندرو هستم

1,505

نماهنگ تندروها که نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری را در مورد انقلابی گری و تندروی نشان میدهد.

طرفدار313
طرفدار313 429 دنبال کننده