تیم مشاوران مدیریت ایرانIranMCT: مشاوره انتخاب نام برند

291

چگونه نام برند BrandName را انتخاب مینماییم؟ تیم مشاوران مدیریت ایران مشاوره انتخاب نام تجاری http://www.iranmct.comمشاوره انتخاب نام تجاری بر اساس استاندارد اینتربرند آمریکا انجام میدهد. مشاوره انتخاب نام برند، مشاوره برندینگ و مشاوره برند سازی. انتخاب نام برای خدمات و محصولات. Branding , Brand Name همراه با تیم مشاوران مدیریت ایرانIranMCT. مشاوره بازاریابی