کوتاه با حوزه هنری (19) | 3آبان 97

2,027
نگاه خانه ایستگاه تئاتر شهر افتتاح شد-دومین جشنواره طراحی معماری موکب به کار خود پایان داد-کارگاه های خلق اثر در مسیر راهپیمایی اربعین برپا میشود-
pixel