اولین جشنواره عکس سلامت شهری درخبرشبکه تهران

92
گزارش برگزاری اولین جشنواره عکس سلامت شهری درخبر 2030-استادمحمدمهدی تدین موغاری مدیرمرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون عضو شورای سیاستگذاری ورئیس هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری اطلاعات بیشتر در www.salamatart.ir-
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel