فیلم شبیه سازی جنگ ایران و آمریکا ( 20 هزار تلفات در ده دقیقه )

2,778

نام کلیپ: " چالش هزاره " / موضوع: روایتی از شبیه سازی جنگ ایران و آمریکا در مانور چالش هزاره که ارتش آمریکا در عرض ده دقیقه در این نبرد 20 هزار تلفات داد.

صدر مدیا
صدر مدیا 13 دنبال کننده