انواع اتصالات در اسکلت فلزی پیچ و مهره

405
ویکی ساختمون 40 دنبال‌ کننده
بسته به مکان و نوع سازه، از اتصالات مختلفی از نظر شکل و اندازه در متصل کردن اجزای مختلف اسکلت فلزی استفاده می‌شود. ویدیوی حاضر انواع این اتصالات را به بهترین نحو نشان می‌دهد.
pixel