کلیـپ کـوتاهی از سـریال غنچه های زخمـی *-*♡

1,237
شـاید‌دیـدن‌یـک‌کـانال‌و‌دنـبال‌کـردنش‌بـتونه‌زندگـیت‌رو‌عـوض‌کـنه!♥گـاهی‌وقـتا‌با‌تمـاشای‌یـک‌ویـدیو‌حـس‌و‌حالـت‌خـیلی‌عوض مـیشه‌و‌تـصمیم‌های‌جـدیدی‌مـیگیری^^❤ایـن‌کانال‌از‌اون‌کانالاسـت‌که‌خیلـی‌کـمکت‌مـیکنه;)پـس‌از‌دستـش‌نـده‌مـدیر‌کانـال:ثـــــریـــااوزبــــرک**♡ғollow=ғollow♡

aSaL فالو:فالو:::::::.

4 روز پیش
خعلی عجقی بیا ویدیوجیجی اخری کامنت بوخون

aSaL فالو:فالو:::::::.

4 روز پیش
طُ میدونی تارخ دقیق تولدت؟؟مه بگم 4986 روز پیش بدنیا اومدی 13 سال و 7 ماه و 26 روز سن تو عه به میلادی عم 2006/11/5
♥️✨♡(:-ʙᴜʀᴄᴜ•ᴏ̈ᴢʙᴇʀᴋ-:)♡✨♥️ ۱۳ نع ۱۴ سالمه :) چون نیمه دومی عم^^

aSaL فالو:فالو:::::::.

4 روز پیش
اجوووووووو مه دیشب تولدم بوووووود شدم دوازده ساله یوهوووووووووووووووو میدونی کجا تولدم گرفتن؟؟؟ توپکاپی مامانم بهم ایفون 11 پرو مکس داودش^-------^ مه قبلا ایفون 6 داشتم خوب نبود
pixel