پاک کردن تتو با لیزر

47

اختصاصی‌ترین لیزر برای پاک کردن تتو، لیزر Nd yag Q switch است ---- تعداد جلسات برای پاک کردن تتو چند جلسه می‌باشد؟ بسته به میزان رنگدانه باقی مانده در تتو و عمق آن تعداد جلسات متفاوت است ولی معمولاً برای رسیدن به نتیجه دلخواه ۳ تا ۵ جلسه نیاز است ---- فاصله بین جلسات چند روز است؟ فاصله متداول بین جلسات حدود ۱ ماه می‌باشد ---- آیا دوران نقاهت دارد؟ خیر، معمولاً مقدار مختصر التهاب و قرمزی و در موارد نادر زخم در محل ایجاد می‌شود که التهاب حداکثر ۲۴ ساعت و زخم چند روز بعد بهبود می‌یابد

pixel