چگونه در جلسه مصاحبه حاضر شویم؟

2,240

مهندس شهرام کریمی در این ویدیو به این سوال پاسخ میدهد که چگونه باید در جلسه مصاحبه حاضر شد.این ویدیو بخشی از دوره الکترونیکی مصاحبه و نگارش رزومه تاثیرگذار می باشد. برای مشاهده کامل این دوره می توانید اپلیکشن هم آموز را نصب کنید. hamamooz.com