آموزش نگارگری: نحوه ی کشیدن ابر

1,850
در این ویدئو آموزشی با پایه و اساس کشیدن ابر در نگارگری آشنا میشوید.توجه داشته باشید که این آموزش پایه ی اولیه ابر در نگارگری است و شما میتوانید با تغییرات دلخواه ابرهای متفاوتی طراحی کنید. سایتwww.negareha.art مرجع تخصصی نگارگری است. شبکه های اجتماعی مارا با همین نام دنبال کنید.
نگاره ها 40 دنبال کننده
pixel