دستیاره (کمک بارفیکس)

5,690

کمک بارفیکس (دستیاره) تن زیب هر میل بارفیکسی را به یک دستگاه موثر برای تقویت عضلات بدن تبدیل می کند. دستیاره به شما کمک می کند تا به طرز شگفت انگیزی بر تعداد حرکات بارفیکس زدن خود اضافه کنید؛ هم چنین اگر قادر به انجام آن نبودید، به شما کمک می کند تا بتوانید این حرکت را انجام دهید.

تن زیب
تن زیب 13 دنبال کننده