رازهای موفقیت مشاورین املاک از نگاه دکتر مازیار میر

287

رازهای موفقیت مشاورین املاک از نگاه دکتر مازیار میر: یادگیری، آموختن، بدست آوردن تجربه، دریافت تجربیات دیگران، استفاده از دانش دیگران، داشتن نگرش مثبت، باور، انگیزه، یادگیری اصول و فنون موفقیت و یک عمر کار کردن کمترین بهای موفقیت جهت مشاورین اماک موفق میباشد... هیچ راز و معجزه ای وجود دارد... معجزه خود شما هستید... اگر و فقط اگر مصمم باشید پیروزی برای شما هموار خواهد داشت.... نیازی نیست سرغ راههای 1 شبه پولدار شدن بروید... (جهت دریافت مشاوره و آموزش در این زمینه با 09125281952 در ارتباط باشید....)