سفر بصورت بکپکری به اودایپور هندوستان

223
شهر اودایپور Udaipur در ایالت راجستان هند قرار دارد. این شهر دریاچه های زیبا، باغ ها و طبیعتی بی نظیر دارد. جشنواره های و نمایشگاه های بسیاری در اودایپور برگزار می شود. بزرگ ترین دریاچه این شهر دریاچه فاتح سگر است و وجود اقامتگاه های اشرافی و زیارتگاه ها در کنار باغ، کاخ و موزه های هنری سبب جذابیت هرچه تمام تر شهر شده اند. 
pixel