نماهنگ | موفقیت های سپاه | امام خامنه ای

425
امام خامنه ای: « معیار سنجش وضعیّت برای هر سازمانی، برای هر مجموعه ای این است که ما موفّقیّتهای آن مجموعه را با ناکامی های آن مجموعه بسنجیم، مقایسه کنیم، ببینیم در مواجهه ی با مأ موریّتهایی که داشته است، موفّقیّتهایش چقدر است، ناکامی هایش چقدر است؛ اگر این را معیار محاسبه قرار بدهیم، به نظر بنده سپاه یکی از پُرافتخارترین مجموعه ها است؛ در این محاسبه، با این ملاک، با این معیار که موفّقیّتها و کامیابی هایش بیشتر بوده است یا ناکامی هایش؛ با این معیار، سپاه خیلی پُرافتخار است.» ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
roshangari@ 3.3 هزار دنبال کننده
pixel