آموزش نحوه برگرداندن SubScriptsهای موجود در متن indesign

32
آموزش نحوه برگرداندن SubScripts (اندیس) موجود در متن indesign
غوسافت 26 دنبال کننده
pixel