قوانین طبیعت

131

هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد که خودمون رو از بلندی پرت کنیم، چون میدونیم که آسیب میبینیم، چون قوانین طبیعت هیچ وقت شوخی ندارن و همیشه نتیجه مشخص هست. در این مورد ما میدونیم که بخاطر وجود قانون جاذبه اگه از بلندی پرت بشیم ،آسیب میبینیم. خیلی از قوانین دیگه ای در طبیعت وجود دارن که ما هر روز اونها رو نقض میکنیم ولی ... . 09113147886

کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 2