رضا01 اس سرگرمی

1 سال پیش
بعد کلی خبر بد از کودک آزاری و قتل کودکان اومده بودم دنبال خبر خوب مثلا اما بازم با خبر قتل کودک چهار ساله توست خاله معتادش روبرو شدم کاش میشد کاری کنیم ایران پر زخمه و همین طور زخم میخوره کاش دنیا حداقل برای کودکان جای بهتری بود
pixel