مقایسه روش ارتودنسی در گروه های سنی

406

زمانی كه ساختمان های صورت در حال رشد هستند، ارتودنسی راحت تر و ساده تر انجام می شود و در زمان كمتری موفقیت بالاتری خواهد داشت. اگر این زمان سپری شود تصحیح روابط به زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد. البته در سنین بالا تر، بیشترین هدف درمان، مرتب كردن دندان ها و در سنین پایین تر بیشترین هدف درمان، رفع اختلالات فكی است. اطلاعات تحصصی در https://jamilian.net