بهبودی کامل درد و راه رفتن بیمار یک هفته پس از جراحی میکروسکوپی دیسک کمر

181
دکتر مهران مرادی
دکتر مهران مرادی 11 دنبال‌ کننده

بهبودی کامل درد و راه رفتن بیمار یک هفته پس از جراحی میکروسکوپی دیسک کمر توسط دکتر مرادی