عطسه چغر و بد بدنی که به فردوسی پور امان نداد!

7,049

زمانی که براتی کارشناس حقوقی فوتبال در حال صحبت بود عطسه ای ناگهانی سراغ عادل آمد و صدای مهیبی ایجاد کرد که خنده هر دو نفر را درپی داشت. عادل در توضیح صدای تولید شده توسط خودش گفت عطسه چغر و بد بدنی بود که آمد و به خاطر آن ببخشید!

عمو صادق
عمو صادق 193 دنبال کننده
امیرحسین

امیرحسین

5 سال پیش
دنبالم کنی دنبالت می کنم !
miss90

miss90

5 سال پیش
صدای مهیب ؟؟ خیلی هم عادی بود !!