خوراندن گل به کودکان گل فروش در کرمان

4,893

به نقل از گروه رسانه ای ایران (ارگان رسانه ای دولت) صبح امروز (شنبه) ویدئویی در رابطه با رفتار خشونت آمیز پیمانکار شهرداری کرمان با کودکان کار منتشر شد که در آن دو کودک کار مجبور به خوردن گُل می شوند.