خوزستان همچنان در تلاطم سیل و سیلاب

152

سامان بارش دیگری در راه است و هنوز وعده های قبلی به سیلزدگان محقق نشده

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 19.3 هزار دنبال کننده