آموزش سی شارپ - جلسه سیزدهم : آشنایی با رشته ها در زبان سی شارپ

281

در ادامه دوره آموزش سی شارپ به آشنایی با رشته ها و کار با متدهای پر کاربرد روی رشته ها در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم، همانطور که می دانید در اکثر برنامه های کاربری کاربران با داده های متنی با نرم افزارها تعامل دارند و بسیاری از داده های درون برنامه ها از نوع داده متنی(رشته ای) می باشد، به همین علت در زبان برنامه نویسی سی شارپ متدهای بسیار زیادی برای کار با رشته ها معرفی شده ، که ما در این جلسه آموزشی با تعدادی از آنها آشنا می شویم. آکادمی آنلاین درسمن www.Darsman.com