درآمدهای نجومی بازیکنان eSports

1,901
در این آیتم ویدیویی با اشاره به اهمیت eSports، از درآمد بازیکنان حاضر در ورزش های الکترونیک و جوایز مسابقات مختلف گفته ایم.

hEAvEnLy

1 سال پیش
جالب بود مرسی
pixel