درآمدهای نجومی بازیکنان eSports

1,536

در این آیتم ویدیویی با اشاره به اهمیت eSports، از درآمد بازیکنان حاضر در ورزش های الکترونیک و جوایز مسابقات مختلف گفته ایم.

hEAvEnLy

hEAvEnLy

1 ماه پیش
جالب بود مرسی